Cập nhật giá hồ tiêu

hiep hoi nguoi trong tieu an do mong muon han che nhap khau vi gia giam sau

Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam trung bình ở mức 53.000 đồng/kg không đổi so với hôm 10/11. Theo tờ Khmer Times, nhằm thúc đẩy giá tiêu và đa dạng hóa thị trường, chiến lược quốc gia đối với ngành tiêu Campuchia đang được nghiên cứu và triển khai. […]