Giá tiêu Đồng Nai tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ở hầu hết tỉnh khu vực Tây Nguyên hôm nay ở khu vực Tây Nguyên đi ngang ở mức 44.500 – 46.500 đồng/kg. Trong đó, cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thấp nhất nhất tại Đồng Nai và Gia Lai  theo tintaynguyen.com. Duy nhất tỉnh Đồng Nai ghi nhận mức […]