Tín Nghĩa

Tổng Công ty Tín Nghĩa (TIMEXCO)
Tin Nghia Company Limited
  • Add: 96 Ha Huy Giap St., Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  • Tel: +84 251 382.2486 – Fax: +84 251 382.3747
  • Email: info@tinnghiacorp.com.vn – Website: www.tinnghiacorp.com.vn
  • General Director: Mr. Quach Van Duc