Tín Nghĩa

Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa

  • Địa chỉ: 96 QL.1 – P. Quyết Thắng – Tp. Biên Hòa – Đồng Nai
  • Điện thoại: +84-61-3.822.486 Fax: +84-61-3.829.467
  • Email: timexco@hcm.vnn.vn 
  • Website: www.timexco.com.vn
  • Người đại diện: Quách Văn Đức 
  • Di động: