Hạt tiêu đen Brazil bị cảnh báo Salmonella tại châu Âu

Theo quy định của châu Âu đối với Hồ tiêu từ Brazil, tần suất kiểm soát Hồ tiêu nhập khẩu từ Brazil (cả tiêu hạt và tiêu xay) đối với khuẩn Salmonella đã tăng từ 20% lên 50% theo quy định của EU số 2021/608 có hiệu lực từ 21/04/2021.

Tại khoản 7 của quy định, Ủy ban châu Âu đã đưa ra lí do tăng cường tần suất kiểm soát như sau:

Việc không tuân thủ các yêu cầu được đưa ra theo quy định của Liên minh liên quan đến nhiễm khuẩn Salmonella được phát hiện với tần suất cao trong quá trình kiểm soát chính thức do các quốc gia thành viên thực hiện trong năm 2019 và nửa đầu 2020 theo Quy định của Ủy ban châu Âu số 2019/1739.

Và cũng trong giai đoạn này, số lượng thông báo từ Hệ thống cảnh báo nhanh về thức ăn và thực phẩm (RASFF) ở mức cao, do đó việc tăng cường tần suất phát hiện và kiểm tra vật lý đối với tiêu đen (Piper nigrum) từ Brazil là phù hợp”.

Theo khoản 7: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0608