Thư mời Tham dự Đại hội Nhiệm kỳ VI và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng II

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ điều lệ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam ngày 30 tháng 01 năm 2002;

Thực hiện Nghị quyết số 04/HTVN-NQ ngày 13/4/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Quý 1 năm 2017 của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Nhiệm kỳ VI (2017-2020);

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ VI (2017-2020) và Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng II cụ thể như sau:

– Thời gian: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017 từ 7h30-12h00

– Địa điểm: Tầng 5, Khách sạn Majestic (01 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM)

Trân trọng kính mời toàn thể Hội viên tham dự Đại hội. Thư mời đã được Văn phòng Hiệp hội gửi chuyển phát nhanh cho các đơn vị Hội viên, trong trường hợp không nhận được thư mời, Quý Hội viên có thể dùng email này để thay thế cho Thư mời.

Trân trọng cảm ơn.