Thông tin xuất khẩu Hồ tiêu tháng 3 năm 2021 theo TCHQ

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 3 Việt Nam xuất khẩu được 31.413 tấn Hồ tiêu, trị giá đạt 92,7 triệu USD. So với tháng 2/2020, lượng xuất khẩu tăng 133,9%, trị giá tăng 138,2%. Trong 3 tháng đầu năm 2021 Việt Nam xuất khẩu được 61.621 tấn, trị giá đạt 180 triệu USD. So với cùng kỳ 2020 số lượng xuất khẩu giảm 23,4% nhưng kim ngạch tăng 2,2%.

Theo TCHQ