Thông báo Hội nghị thường niên và triển lãm của Hiệp hội thương mại Gia vị Mỹ (ASTA) năm 2014

Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế tại Thượng Hải – Trung Quốc
November 24, 2017
Chương trình huấn luyện kỹ năng xuất khẩu vào thị trường châu Âu
November 24, 2017

Thông báo Hội nghị thường niên và triển lãm của Hiệp hội thương mại Gia vị Mỹ (ASTA) năm 2014

Thông báo Hội nghị thường niên và triển lãm của Hiệp hội thương mại Gia vị Mỹ (ASTA) năm 2014

14/2/2014

Thông báo Hội nghị thường niên và triển lãm của Hiệp hội thương mại Gia vị Mỹ (ASTA) năm 2014

Thời gian:
– Chủ Nhật 27 Tháng Tư, 2014
– Thứ Hai 28 Tháng tư, 2014
– Thứ Ba 29 Tháng 4, 2014
Địa điểm: The St. Regis Monarch Beach
One Monarch Beach Resort
Dana Point, CA, 92629
United States
Phone: (949) 234-3200
Fax: (949) 234-3201

Thông tin chương trình Hội nghị vui lòng xem link www.astaspice.org