Thông báo gấp về chứng thư xuất khẩu trong bối cảnh EU đang phong tỏa biên giới

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (Bộ Công Thương) cho biết ngày 20/3, Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của EU – DGSANTE của EU vừa có thông báo gấp về chứng thư xuất khẩu sang EU trong bối cảnh COVID-19 và EU đang phong tỏa biên giới.

Theo đó, EU đề nghị các doanh nghiệp sử dụng chứng thư điện tử về vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi

Theo đó, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi, Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của EU khuyến cáo sử dụng nền tảng TRACES (https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/ecas-login) cho các chứng thư về vệ sinh và kiểm dịch thực vật của động vật, thực vật đối với các sản phẩm được xuất khẩu sang EU.

Đối với các quốc gia không sử dụng TRACES, doanh nghiệp cần đảm bảo cung cấp chứng thư gốc kèm với các lô hàng trong phương tiện vận chuyển.

Trong trường hợp chứng thư gốc không thể gửi kèm lô hàng, Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của EU sẽ đề xuất với các Trạm kiểm soát biên giới tại EU chấp nhận các bản sao giấy chứng thư đáp ứng các điều kiện gồm bản scan giấy chứng thư gốc được gửi bằng email, từ hòm thư thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương của nước sở tại đến hòm thư của Trạm kiểm soát biên giới tại EU của điểm nhập cảnh tại EU, được cung cấp tại các trang web.

Cụ thể đối với động vật và sản phẩm động vật là https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en.

Đối với thực phẩm và thức ăn có nguồn gốc phi động vật là https://ec.europa.eu/food/safe/official_controls/legislation/imports/non-animal_en.

Và đối với cây trồng và sản phẩm thực vật là https://ec.europa.eu/food/safe/official_controls/legislation/imports/plants_en

Giấy chứng thư gốc được gửi đến Trạm kiểm soát biên giới tại EU sớm nhất có thể về mặt kĩ thuật, khi các hạn chế được đề cập ở trên đã được xem xét hoặc dỡ bỏ đáng kể.

Trong trường hợp có vấn đề phát sinh, cơ quan kiểm tra của EU sẽ liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU để cùng xác nhận.

Do đó, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam khi gặp khó khăn liên quan đến chứng thư kiểm dịch động thực vật trong thời kì dịch virus COVID – 19 có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU theo email be@moit.gov.vn để được hỗ trợ tốt nhất trong việc xuất khẩu vào EU.

Theo VietnamBiz