Thông báo 3330/TB-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam tại cuộc họp trực tuyến về việc tăng giá cước vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

Ngày 16/8/2021, Cục Hàng hải Việt Nam đã có Thông báo 3330/TB-CHHVN về kết luận của Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang và Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải tại cuộc họp trực tuyến về việc tăng giá cước vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển và rà soát các khó khăn, vướng mắc trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trong thời gian dịch Covid-19.

Theo đó, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang và Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải kết luận như sau:

– Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải về việc rà soát, bổ sung các quy định để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hãng tàu container nước ngoài hoạt động tại Việt Nam…; Kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến với Bộ Tài chính xem xét việc sửa đổi, bổ sung quy định về giá cước và các loại phụ thu ngoài giá cước mà hãng tàu thu đối với chủ hàng xuất nhập khẩu tại cảng biển Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam và tuân thủ tập quán thương mại quốc tế..; Chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra về giá theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển (bao gồm doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có tàu và doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển không có tàu).

– Cục Xuất nhập khẩu kiến nghị Bộ Công thương: Làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nghề nghiệp đối với các doanh nghiệp dịch vụ vận tải không tàu (các forwarder); Làm việc với các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội chủ hàng Việt Nam phát huy hiệu quả hoạt động của Hiệp hội chủ hàng Việt Nam để bảo vệ lợi ích chung của các hội viên…

– Yêu cầu các hãng tàu: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về việc công khai, niêm yết giá cước vận tải, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận tải trên trang thông tin điện tử theo quy định Nghị định số 146/2016/NĐ-CP…,Trong trường hợp tăng giá dịch vụ (giá cước và các phụ thu) hoặc phát sinh loại phụ thu, đề nghị hãng tàu thực hiện việc niêm yết đúng thời gian quy định trước khi áp dụng thu. Đồng thời, gửi văn bản thông báo về Cục Hàng hải Việt Nam, trong đó nêu rõ nội dung: Loại dịch vụ tăng giá, mức tăng, thời gian áp dụng giá mới, thời gian niêm yết trên trang thông tin điện tử;

Tải thông báo 3330 tại ĐÂY.