Thời gian bao lâu thì cây tiêu kết hạt sau khi ra hoa

Tiêu xanh đóng lọ ngâm dầu
November 23, 2017
Báo động chất lượng hồ tiêu xuất khẩu
November 23, 2017

Thời gian bao lâu thì cây tiêu kết hạt sau khi ra hoa

Câu hỏi: Thời gian bao lâu thì cây tiêu kết hạt sau khi ra hoa.cảm ơn nhiều

Trả lời: Có lẽ bạn là nhà thu gom hồ tiêu sô. Theo các nhà mua tiêu “kê đơn đặt hàng” yêu câu bạn phân loại bán tiêu cho họ : Tiêu đen loại 500 g/l,550 g/l hay 570g/l. Qua máy sàng, quạt , cân đong đo đếm, phối trộn…. bạn có thể phân loại dễ đàng. Chúc bạn thành công.