Tham dự Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm Nhóm PPP TF ngày 26/11/2020

Cục Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị Tổng kết dự án “Mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn giữa nông dân và doanh nghiệp” và Thúc đẩy đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm (Chương trình Hội nghị kèm theo).

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 26/11/2020 (Thứ Năm) – Chương trình

2. Địa điểm: Khách sạn Sao Mai, 121 Hùng Vương, Đồng Xoài, Bình Phước

3. Chủ trì: Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật

4. Thành phần:

– Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), Trung tâm BVTV phía Nam, Miền Trung;

– Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước;

– Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến nông Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa – Vũng Tàu; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Đồng Nai, Bình Phước; Trung tâm Khuyến nông – GCT, vật nuôi và thủy sản Đắk Lắk;

– Chi cục Trồng trọt và BVTV Gia Lai, Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu; Chi cục Phát triển nông nghiệp Đắk Nông; Chi cục Trồng trọt, BVTV và Thủy lợi Đồng Nai;

– Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững (IDH) và một số doanh nghiệp liên kết sản xuất, xuất khẩu hồ tiêu;

– Một số cơ quan báo chí, truyền hình trung ương và địa phương;

– Đại diện Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông/Trung tâm DVNN huyện, UBND xã, cán bộ khuyến nông các xã thực hiện mô hình;

– Các hộ nông dân tham gia mô hình và các hộ nông dân vùng lân cận.

Cục Bảo vệ thực vật trân trọng kính mời./.