Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 6/2018

gia nong san hom nay 24/1: gia ca phe giam 400 dong/kg, gia tieu lang song hinh anh 2
Giá nông sản hôm nay 18/7: Giá tiêu ít dao động
July 18, 2018
Bản tin tuần số 28 từ 09-13/7/2018
July 18, 2018

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 6/2018

Nội dung này chỉ dành cho thành viên mới truy cập được. Vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam để đăng ký. Trân trọng cảm ơn!