Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 3 năm 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 2 năm 2017
November 23, 2017
Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 4 năm 2017
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 3 năm 2017

Trong tháng 3, Việt Nam đã xuất khẩu Hồ tiêu đạt 29.192 tấn, giá trị đạt 170,9 triệu USD. Đây là lượng xuất khẩu đạt kỷ lục tính theo tháng cao nhất từ trước tới nay phá vỡ kỷ lục xuất khẩu cao nhất trước đó vào tháng 4/2014 lượng xuất khẩu đạt 26.022 tấn.

So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 2,13 lần, giá trị tăng 1,88 lần. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân trong tháng vẫn tiếp tục theo chiều hướng giảm dần, giá xuất khẩu tiêu đen tháng 3 đạt 5.576 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.547 USD/tấn, mức giảm lần lượt 751 USD đối với tiêu đen và 1.122 USD đối với tiêu trắng so với tháng 2/2017.

Phúc Sinh, Olam và Trân Châu tiếp tục là 3 DN đứng đầu về lượng xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng. Đáng chú ý, BTL Logistics là DN ngoài Hiệp hội cũng có lượng xuất khẩu Hồ tiêu rất lớn trong tháng với 9,18 triệu USD.

Mỹ vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu Hồ tiêu nhiều nhất trong tháng với 4.794 tấn. Một số thị trường khác có lượng nhập khẩu lớn như Ả Rập, Trung Quốc, Pakistan, Papua New Guinea. Trong khi đó, Iran trong tháng 3 nhập 833 tấn, bằng một nửa lượng nhập khẩu của cả năm 2016 (1.962 tấn).

VPA