Sản xuất tiêu thế gới Cây Hồ tiêu có nguồn gốc ở vùng Tây Nam Ấn Độ, do xuất xứ từ vùng nhiệt đới ẩm nên cây Hồ tiêu chủ yếu được trồng tại các nước vùng xích đạo. Hiện nay trên thế gới có khoảng 70 nước trồng tiêu, với diện tích khoảng 570.000 ha
Xem tiếp