Chế biến tiêu đen
Thu hoạch khi quả tiêu đã chín 5-10% /chùm. Qua máy, quả tiêu được tách ra khói chùm => phơi nắng 3 - 4 ngày trên sân xi măng hoặc tấm bạt PP. Khi quả tiêu chuyển từ màu xanh sang màu đen và đạt 11-12 % độ thủy phần => qua máy tách tạp chất => đóng bao => tiêu thụ (hoặc cất trữ, sau ...
Xem tiếp

Chế biến tiêu đỏ Thu hoạch khi quả tiêu trên cây hầu hết đã chín đỏ => Máy tách quả => rửa nước sạch => xấy đạt 13- 14 % độ thủy phần => phơi nắng đạt 11- 12% độ thủy phần => đóng bao Polime hút chân không => tiêu thụ hoặc cất trữ. Tại Phú Quốc (Kiên Giang) và Chư Sê (Gia Lai) đã chế biến tiêu đỏ, nhưng số lượng chưa nhiều, chỉ tiêu d&ugr...
Xem tiếp