Rồng Đông Dương

Công ty TNHH XNK Rồng Đông Dương (DODU FOOD)
Dong Duong Production Company Limited
  • Add: No.50, 3.3 St., Gamuda Garden, Tran Phu Ward, Hoang Mai Dist., Ha Noi
  • Tel: +84 24 3919.5678
  • Email: info@dongduongfood.com – Wesbite: www.dongduongfood.com
  • Director: Mrs. Nguyen Thi Huyen – Tel: +84 24 3919.5678