Quí I/2020, Việt Nam có 8 mặt hàng đạt xuất khẩu tỉ USD

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết trong quí I/2020 Việt Nam có 8 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, chiếm 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 12,4 tỉ USD, chiếm 20,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 2% so với cùng kì năm trước.

8 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD này chiếm 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020

Ngoài ra, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 8,2 tỉ USD, tăng 16,2%; hàng dệt may đạt 6,5 tỉ USD, giảm gần 9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 4,7 tỉ USD, tăng 17,7%; giày dép đạt 3,9 tỉ USD, giảm gần 2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,5 tỉ USD, tăng 9,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 2 tỉ USD, giảm 5,5%; thủy sản đạt 1,6 tỉ USD, giảm 11,2%.

Nhìn chung, tỉ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó điện thoại và linh kiện chiếm 92,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 77,2%; giày dép chiếm 75,5%; hàng dệt may 57,1%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản quí I năm nay giảm so với cùng kì năm trước là rau quả đạt 831 triệu USD, giảm 11,5%; cà phê đạt 794 triệu USD, giảm 6,4% (lượng giảm gần 4%); cao su đạt 331 triệu USD, giảm hơn 26% (lượng giảm 33%); hạt tiêu đạt 156 triệu USD, giảm 17,6% (lượng giảm 0,9%).

Riêng gạo và hạt điều tăng cả lượng và giá trị, gạo đạt 653 triệu USD, tăng gần 8% (lượng tăng hơn 1%); hạt điều đạt 644 triệu USD, tăng 0,8% (lượng tăng 14,3%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quí I/2020, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 32 tỉ USD, tăng 2,3% so với cùng kì năm trước; chiếm 54,2% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước.

Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 20,8 tỉ USD, giảm 0,2% và chiếm 35,3%, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 4,6 tỉ USD, giảm 4,5% và chiếm 7,8%, giảm 0,4 điểm phần trăm. Nhóm hàng thủy sản đạt 1,6 tỉ USD, giảm 11,2% và chiếm 2,7%, giảm 0,4 điểm phần trăm.

Theo VietnamBiz