Visimex SG

B2B International
November 24, 2017
Interimex Việt Nam
November 24, 2017
  • Công ty Cổ phần Visimex SG
  • Địa chỉ: Gemadept Building, 108 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại: +84-4-39.712.763 
  • Fax: +84-4-39.784.080
  • Email: info@visimex.com 
  • Website: www.visimex.com
  • Người đại diện: Thân Văn Hùng 
  • Di động: +84 91 352 6426