Trung tâm XTTM Nông nghiệp

Hồng Đức Phát
November 24, 2017
Sinco
November 24, 2017
  • Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp
  • Địa chỉ: 02 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội
  • Điện thoại: +84-24-37.555.458 
  • Fax: +84-24-37.540.131
  • Email: info-media@agitrade.com.vn 
  • Website: www.agitrade.com.vn
  • Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng 
  • Di động: