Trung tâm NC và Phát triển cây Tiêu

Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê
November 24, 2017
Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Nông
November 24, 2017
  • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây TIêu
  • Địa chỉ: 322 Trường Chinh – P.Trà Bá – Tp.Pleiku – Gia Lai
  • Điện thoại: +84-59.3.748.643 
  • Fax: +84-59-3.747.758
  • Email: dangbadan2007@yahoo.com 
  • Người đại diện: Đặng Bá Đàn