Công ty TNHH Thanh Long Agro

Trung tâm Phát triển Cộng đồng – CDC
May 4, 2018
Tín Mai
January 30, 2019

Công ty TNHH Thanh Long Agro

Khu phố 1, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: +84903 319 400

Email: giang@vietnamfoodstuff.com

Website: www.thanhlongagro.com