Công ty TNHH Thanh Long Agro

Trung tâm Phát triển Cộng đồng – CDC
May 4, 2018
Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê
November 24, 2017

Công ty TNHH Thanh Long Agro

Khu phố 1, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: +84903 319 400

Email: giang@vietnamfoodstuff.com

Website: www.thanhlongagro.com