Phòng Nông nghiệp và PTNT Lộc Ninh

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước
November 24, 2017
  • Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lộc Ninh – Bình Phước
  • Địa chỉ: TT Lộc Ninh H. Lộc Ninh – Bình Phước
  • Điện thoại: +84-651-3.568.379 
  • Fax: +84-651-3.568.354
  • Email: abc@gmail.com 
  • Website:
  • Người đại diện: Hồ Thúc Tiên 
  • Di động: 0918 425.856