Phòng Nông nghiệp huyện Chư Sê

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước
November 24, 2017
  • Phòng Nông nghiệp huyện Chư Sê
  • Địa chỉ: 802 Hùng Vương – TT. Chư Sê – Gia Lai
  • Điện thoại: +84-593.851.134 
  • Fax: +84-59-3.851.781
  • Email: nongnghiepchuse@gmail.com 
  • Website:
  • Người đại diện: Lê Sỹ Quý 
  • Di động: 0983 459.006