Phòng Nông nghiệp huyện Châu Đức

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước
November 24, 2017
  • Phòng Nông nghiệp huyện Châu Đức
  • Địa chỉ: TT. Ngãi Giao H. Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu
  • Điện thoại: +84-64-3.881.156 
  • Fax: +84-64-3.883.139
  • Email: nongnghiepchauduc@gmail.com 
  • Website:
  • Người đại diện: Hồ Thúc Tiên 
  • Di động: