Ottogi Việt Nam

Phúc Lợi
November 24, 2017
KSS Vietnam
June 17, 2019
  • Công ty TNHH Ottogi Việt Nam
  • Địa chỉ: Centec Tower, Tầng 6, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai – P.6 – Q.3 – Tp. HCM
  • Điện thoại: +84-8-62.994.001 
  • Fax: +84-8-62.994.003
  • Email: tien.ottogi@gmail.com 
  • Website:
  • Người đại diện: Huỳnh Minh Tiến 
  • Di động: