Đăng Nguyên

TH D Việt Nam
November 24, 2017
An Huy B.T
November 24, 2017
  • Công ty TNHH XNK Nông sản Đăng Nguyên
  • Địa chỉ: 27/8 Đường số 29, KP Tây, Thuận An, Bình Dương
  • Điện thoại: +84-650-3.991.139 
  • Fax: +84-650-3.991.179
  • Email: dangthanhnhan0703@gmail.com 
  • Website:
  • Người đại diện: Đặng Thành Nhân 
  • Di động: