Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Dak Nông

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
November 24, 2017
Hiệp hội Hồ tiêu Phú Quốc
November 24, 2017
  • Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Dak Nông
  • Địa chỉ: Khu công vụ Thị xã Gia Nghĩa Dak Nông
  • Điện thoại: +84-50-3.544.084 
  • Fax: +84-50-3.544.928
  • Email: thu123dno@yahoo.com 
  • Website:Người đại diện: Nguyễn Đức Luyện 
  • Di động: 0913 400.677