Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước

Sở Nông nghiệp và PTNT BRVT
November 24, 2017
Hội Hồ tiêu Bà Rịa Vũng Tàu
April 5, 2018
  • Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước
  • Địa chỉ: Phú Riềng đỏ – Thị xã Đồng Xoài – Bình Phước
  • Điện thoại: +84-651-3.870.267 
  • Fax: +84-651-3.870.267
  • Email: snnptnt@binhphuoc.gov.vn 
  • Website: www.sonongnghiepbp.gov.vn
  • Người đại diện: Nguyễn Văn Tới 
  • Di động: 0913 880.165