Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước
November 24, 2017
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Dak Nông
November 24, 2017
  • Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  • Địa chỉ: 9 Huỳnh Ngọc Ray -Thị xã Bà Rịa – BRVT
  • Điện thoại: +84-64-3.829.891 
  • Fax: +84-64-3.731.193
  • Email: sonnptnt@baria-vt.gov.vn 
  • Website:Người đại diện: Kỹ Hữu Minh 
  • Di động: 0913 948.459