Ngô Gia

Gereralexim
November 24, 2017
Cà phê Petec
November 24, 2017
  • Công ty TNHH Ngô Gia
  • Địa chỉ: Khu CN Bình Dương – Dĩ An – Bình Dương
    Điện thoại: +84-8-38.964.951 
  • Fax: +84-8-8 38.964.950
  • Email: ngogia@hcm.vnn.vn 
  • Website:
  • Người đại diện: Ngô Sở Trị 
  • Di động: