Kim Toàn Phúc

Thiên Hồng Hà
November 24, 2017
Agrotex Việt Nam
November 24, 2017
  • Công ty TNHH Kim Toàn Phúc
  • Địa chỉ: 23/21 Nguyen Van Yen Street, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  • Điện thoại: +84 8 7308.3366 
  • Fax: +84 8 7309.3366
  • Email: lampham@kimtoanphuc.com.vn 
  • Website: http://kimtoanphuc.com.vn/
  • Người đại diện: Mr. Phạm Thanh Lâm 
  • Di động: +84 913 929 626