An Huy B.T

Đăng Nguyên
November 24, 2017
Rồng Đông Dương
November 24, 2017
  • Công ty TNHH An Huy B.T
  • Địa chỉ: 168/20 Đường D2 – P.25 – Q. Bình Thạnh – Tp. HCM
  • Điện thoại: +84-28-35.125.313 Fax: +84-28-35.120.984
  • Email: tram@hcm.vnn.vn 
  • Website: www.anhuybt.com
  • Người đại diện: Vương Ngọc Bích 
  • Di động: 0913 808.064