Hương Gia Vị Sơn Hà

Trường Lộc
November 24, 2017
Vĩnh Hiệp
November 24, 2017
  •  Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà
  • Địa chỉ: Phố Quế, Cụm CN Đa Nghề Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh
  • Điện thoại: +84-4-38.784.618 
  • Fax: +84-4-38.784.284
  • Email: sales@pbpspipce.com 
  • Website: www.pbpspice.com
  • Người đại diện: Barnett Mark 
  • Di động: 0903 404.320