Hiệp hội Hồ tiêu Phú Quốc

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước
November 24, 2017
  • Hiệp hội Hồ tiêu Phú Quốc
  • Địa chỉ: 22 Bạch Đằng – Khu phố 2 – Thị trấn Dương Đông – huyện Phú Quốc – Kiên Giang
  • Điện thoại: +84-77-3.847.506 Fax: +84-77-3.847.506
  • Email: hhhtpq@yahoo.com 
  • Website:
  • Người đại diện: Hiệp hội Hồ tiêu Phú Quốc