Hiệp hội Hồ tiêu – Nông sản Chư Pưh

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước
November 24, 2017
  • Hiệp hội Hồ tiêu – Nông sản huyện Chư Pưh
  • Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai
  • Điện thoại: 
  • Email: nghiakinhte@yahoo.com.vn
  •  Website:Người đại diện: Mr. Lưu Trung Nghĩa 
  • Di động: