Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê

Châu Tài Nguyên
November 24, 2017
Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp
November 24, 2017
  • Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê
  • Địa chỉ: 761 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Gia Lai
  • Điện thoại: +84-59-3.516.767 
  • Fax: +84-59-3.886.542
  • Email: hhhtcs@yahoo.com 
  • Website: www.hiephoihotieuchuse.com.vnN
  • gười đại diện: Lê Đình Huấn