Hapro

Expo Comodities
November 24, 2017
Phúc Lợi
November 24, 2017
  • Công ty Sản xuất Dịch vụ và XNK Nam Hà Nội
  • Địa chỉ: 77 – 79 Phó Đức Chính – Q. 1 – Tp. HCM
  • Điện thoại: +84-8-39.142.726 
  • Fax: +84-8-38.216.250
  • Email: hanh.ttm@haprogroup.vn 
  • Website: www.haprogroup.vn
  • Người đại diện: Phạm Văn Công 
  • Di động: 0903 758.217