Hanfimex Việt Nam

Liên Thành
November 24, 2017
Sinh Lộc Phát
November 24, 2017
  •  Công ty Cổ phần Hanfimex Việt Nam
  • Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CC2A, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: +84-4-35.402.612 
  • Fax: +84-4-35.402.611
  • Email: export@hanfimex.com 
  • Website: http://hanfimex.com
  • Người đại diện: Trần Thị Mai Hương 
  • Di động: