Gia vị Đông Dương

SAM
November 24, 2017
B2B International
November 24, 2017
  • Công ty Cổ phần Gia vị Đông Dương
  • Địa chỉ: 482/12 Lê Quang Định, P. 11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
  • Điện thoại: +84-8-35.153.568 
  • Fax: +84-8-35.153.688
  • Email: anh-tonkim@vnn.vn 
  • Website:Người đại diện: Nguyễn Dương Hoài Đức 
  • Di động: 01656170510