Gereralexim

KSS Vietnam
June 17, 2019
Ngô Gia
November 24, 2017
  • Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I
  • Địa chỉ: 46 Ngô Quyền – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội
  • Điện thoại: +84-4-38.264.009 
  • Fax: +84-4-38.259.894
  • Email: gexim@generalexim.com.vn 
  • Website: www.generalexim.com.vn
  • Người đại diện: Hoàng Tuấn Khải 
  • Di động: 0904 012.558