Pitco

Nedspice Việt Nam
November 24, 2017
Intimex Group
November 24, 2017
  •  Địa chỉ: 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa – Q.5 – Tp. HCM
  • Điện thoại: +84-28-38.383.400 
  • Fax: +84-28-38-383.500
  • Email: pitco@pitco.com.vn 
  • Website: www.pitco.com.vn
  • Người đại diện: Hà Huy Thắng 
  • Di động: 0913.925.608