Intimex Group

Pitco
November 24, 2017
Liên Thành
November 24, 2017
  • Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Giai – Q.1 – Tp. HCM
  • Điện thoại: +84-28-38.201.998 
  • Fax: +84-28-38.201.997
  • Email: intimexhcm@intimexhcm.com 
  • Website: www.intimexhcm.com
  • Người đại diện: Đỗ Hà Nam 
  • Di động: 0903.803.048