Olam Việt Nam

Haprosimex JSC
November 24, 2017
Nedspice Việt Nam
November 24, 2017
  • Địa chỉ: Lot E05 – Khu CN Long Bình – Biên Hòa – Đồng Nai
  • Điện thoại: +84-61.3.992.124 F
  • ax: +84-618-.899.212
  • Email: ravindranath.b@olamnet.com 
  • Website: www.olamonline.com
  • Người đại diện: Balakrishnan Ravindranath 
  • Di động: 0918621085