Á Châu Tài Nguyên

Amberwood
November 24, 2017
Phúc Sinh Consumer
April 5, 2018
  • Công ty Cổ phần Á Châu Tài Nguyên
  • Địa chỉ: 37 Hoàng Văn Thụ, P.15 Q.Phú Nhuận, TP. HCM
  • Điện thoại: +84-28-39.482.299 
  • Fax: +84-28-39.483.748
  • Email: asia@asiacommodities.com.vn 
  • Website: www.asiacommodities.com.vn
  • Người đại diện: Mr. Trần Tuyên Huấn