Cà phê Petec

Ngô Gia
November 24, 2017
Gia vị Hà Nội
November 24, 2017
  • Công ty Cổ phần Cà phê Petec
  • Địa chỉ: 03 Hoa Đào – Phường 2 – Q. Phú Nhuận – Tp. HCM
  • Điện thoại: +84-28-35.173.215 
  • Fax: +84-28-35.178.571
  • Email: coffee@petecof.vn 
  • Website: www.petecof.vn
  • Người đại diện: Đinh Hoài Minh 
  • Di động: 0903 931.672