Pháp tăng cường nhập khẩu Hồ tiêu từ Việt Nam, giảm nhập từ Brazil

5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam và Brazil là 2 nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Pháp. Trong đó, Pháp tăng nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, nhưng giảm nhập khẩu từ Brazil.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết theo số liệu thống kê của Eurostat, nhập khẩu hạt tiêu của Pháp trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 5.281 tấn, trị giá 18,07 triệu EUR (tương đương 21,38 triệu USD), tăng 2,7% về lượng, nhưng giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá nhập khẩu hạt tiêu của Pháp trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 4.048 USD/tấn, giảm 5.8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Pháp từ Việt Nam, Đức, Indonesia giảm, nhưng tăng từ Brazil và Hà Lan.

5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam và Brazil là 2 nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Pháp. Trong đó, Pháp tăng nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, nhưng giảm nhập khẩu từ Brazil.

Theo Eurostat, nhập khẩu hạt tiêu của Pháp từ Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 tăng 166,7% về lượng và tăng 119% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 1.432 tấn, trị giá 3,72 triệu EUR (tương đương 4,4 triệu USD).

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp tăng mạnh từ 10,4% trong 5 tháng đầu năm 2019, lên 27,1% trong 5 tháng đầu năm 2020.

Ngược lại, nhập khẩu hạt tiêu của Pháp từ Brazil giảm 19,5% về lượng và giảm 14,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 1.417 tấn, trị giá 3,46 triệu EUR (tương đương 4,1 triệu USD).

Thị phần hạt tiêu của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp giảm từ 34,2% trong 5 tháng đầu năm 2019, xuống 26,8% trong 5 tháng đầu năm 2020.

Theo VietnamBiz