Nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp năm 2020

Pháp tên gọi chính thức là Cộng hòa Pháp, gồm vùng đại đô thị của Pháp ở phía Tây Âu và một số vùng, lãnh thổ khác. Hồ tiêu là một trong những hàng hóa được giao thương sớm nhất giữa Phương Đông và châu Âu trong đó có Pháp. Pháp đã nhập khẩu Hồ tiêu từ nhiều quốc gia sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và tái xuất.

Năm 2018, Pháp đã nhập khẩu 11.371 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 76% tương đương 8.612 tấn và tiêu xay chiếm 24% tương đương 2.759 tấn. Trung bình mỗi tháng Pháp đã nhập khẩu 948 tấn Hồ tiêu trong năm 2018 với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 3 là 1.325 tấn. Chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp trong năm 2018 lên đến 57,8 triệu USD, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp là 4.601 USD/tấn đối với tiêu hạt và 6.595 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp có xu hướng giảm với tổng số lượng nhập khẩu 11.261 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 75% tương đương 8.449 tấn và tiêu xay chiếm 25% tương đương 2.812 tấn. Do đó, ghi nhận mức giảm 1% so với năm 2018. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu trung bình của Pháp đạt 938 tấn/tháng với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 4 với 1.219 tấn. Cùng với sự sụt giảm về lượng, chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp giảm 18% với tổng giá trị nhập khẩu là 47,2 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp ở mức 3.836 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.278 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt 17% và 20% so với năm 2018.

Năm 2020, nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp tăng 7% so với năm 2019 với tổng số lượng 12.035 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 78% tương đương 9.412 tấn và tiêu xay chiếm 22% tương đương 2.623 tấn. Chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp năm 2020 giảm nhẹ 0,3% so với năm 2019 với tổng giá trị 47,1 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp là 3.484 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.462 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm 9% đối với tiêu hạt và tăng 3% đối với tiêu xay so với năm 2019.

5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu cho Pháp trong năm 2020 là Việt Nam với 4.824 tấn (tăng 36% so với năm 2019), Brazil với 2.824 tấn (giảm 6%), Đức với 1.318 tấn (tăng 5%), Indonesia với 1.284 tấn (tăng 4 %) và Hà Lan với 419 tấn (giảm 18 tấn). Nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp từ Brazil và Hà Lan giảm có thể là do Pháp ưu tiên nhập khẩu từ các nước khác như Việt Nam (tăng 1.285 tấn so với năm 2019).

Theo IPC