Nhập khẩu Hồ tiêu của Nam Phi năm 2020

Thu hoạch hồ tiêu ở Bình Phước. Ảnh: Trần Trung.

Nam Phi, tên gọi chính thức là Cộng hòa Nam Phi (RSA), nằm ở phía Nam của châu Phi. Nam Phi là một trong những quốc gia sản xuất Hồ tiêu nhưng quy mô nhỏ, Hồ tiêu được canh tác ở  tình Lowfeld của Mpumalanga và KwaZulu Natal. Dù vậy, sản xuất Hồ tiêu của Nam Phi không thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa, do đó Nam Phải phải nhập khẩu Hồ tiêu từ quốc gia sản xuất khác phục vụ nhu cầu trong nước và tái xuất.

Năm 2018, Nam Phi nhập khẩu 3.731 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 63% tương đương 2.352 tấn và tiêu xay chiếm 37% tương đương 1.378 tấn. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu trung bình của Nam Phi trong năm 2018 là 311 tấn/tháng với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 8 với 413 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Nam Phi trong năm 2018 lên đến 17,4 triệu USD, ghi nhận giá nhập khẩu ở mức 3.931 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.939 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy nhập khẩu Hồ tiêu của Nam Phi có xu hướng tăng với số lượng nhập khẩu 4.286 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 63% tương đương 2.719 tấn và tiêu xay chiếm 37% tương đương 1.568 tấn. Do đó, ghi nhận mức tăng 15% so với năm 2018. Trung bình mỗi tháng Nam Phi đã nhập khẩu 357 tấn Hồ tiêu trong năm 2019 với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 7 là 493 tấn. Mặc dù tăng về lượng nhưng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Nam Phi giảm 15% với tổng trị giá 14,8 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Nam Phi ở mức 2.955 USD/tấn đối với tiêu hạt và 4.368 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt 25% và 26% so với năm 2018.

Năm 2020, nhập khẩu Hồ tiêu của Nam Phi tăng 7% so với năm 2019 với tổng số lượng là 4.571 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 53% tương đương 2.435 tấn và tiêu xay chiếm 47% tương đương 2.135 tấn. Chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Nam Phi trong năm 2020 giảm 6% so với năm 2019 với tổng trị giá 13,9 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Nam Phi ở mức 2.773 USD/tấn đối tới tiêu hạt và 3.381 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt 6% và 23% so với năm 2019.

5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu của Nam Phi trong năm 2020 là Việt Nam với 3.260 tấn (tăng 6% so với năm 2019), Brazil với 335 tấn (giảm 14%), Trung Quốc với 231 tấn (tăng 60%), Thái Lan với 218 tấn (giảm 6 %) và Ấn Độ với 107 (giảm 27 tấn). Nhập khẩu Hồ tiêu từ Brazil và Ấn Độ giảm có thể là do Nam Phi ưu tiên nhập khẩu từ các nước khác như Việt Nam (tăng 174 tấn so với năm 2019) và Trung Quốc (tăng 87 tấn).

Theo IPC