Nhập khẩu Hồ tiêu của Na Uy 7 tháng năm 2020

Na Uy, tên gọi chính thức là Vương quốc Na Uy, là một quốc gia thuộc Bắc Âu với vùng lãnh thổ bao gồm phần cực tây và cực bắc của Bán đảo Scandinavi. Na Uy nhập khẩu Hồ tiêu từ nhiều quốc gia sản xuất Hồ tiêu khác chủ yếu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Năm 2018, Na Uy đã nhập khẩu 474 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 42% tương đương 199 tấn và tiêu xay chiếm 58% tương đương 273 tấn. Trung bình Na Uy đã nhập khẩu 39 tấn/tháng trong năm 2018 với lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 6 với 60 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Na Uy lên đến 5,2 triệu USD, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu là 10.716 USD/tấn đối với tiêu hạt và 11.289 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy nhập khẩu Hồ tiêu của Na Uy có xu hướng tăng. Tổng lượng Hồ tiêu nhập khẩu của Na Uy đạt 498 tấn trong năm 2019, trong đó tiêu hạt chiếm 39% tương đương 195 tấn và tiêu xay chiếm 61% tương đương 303 tấn. Do đó ghi nhận mức tăng 6% so với năm trước. Trung bình Na Uy đã nhập khẩu 42 tấn/tháng với lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 9 với 52 tấn. Mặc dù tăng về lượng nhưng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Na Uy giảm 17% với tổng giá trị là 4,3 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Na Uy là 9.051 USD/tấn đối với tiêu hạt và 8.470 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt 16% và 25% so với năm 2018.

7 tháng năm 2020, nhập khẩu Hồ tiêu của Na Uy tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng lượng nhập khẩu là 314 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 43% tương đương 135 tấn và tiêu xay chiếm 57% tương đương 179 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Na Uy trong 7 tháng 2020 là 2,4 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Na Uy là 7.673 USD/tấn đối với tiêu hạt và 8.004 USD/tấn đối với tiêu xay.

5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu của Na Uy trong 7 tháng 2020 là Ấn Độ với 130 tấn (giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019), Việt Nam với 100 tấn (tăng 50%), Brazil với 25 tấn (giảm 8%), Sri Lanka với 10 tấn (tăng 21%) và Đan Mạch với 8 tấn (tăng 4 tấn).

Theo IPC