Nhập khẩu Hồ tiêu của Hà Lan 5 tháng đầu năm 2020

Vương quốc Hà Lan phần lớn nằm ở Tây Âu và một phần ở vùng Caribbean. Hà Lan nhập khẩu Hồ tiêu từ nhiều quốc gia khác để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và kinh doanh tái xuất.

Năm 2018, Hà Lan nhập khẩu 14.209 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 65% tương đương 9.267 tấn và tiêu xay chiếm 35% tương đương 4.942 tấn. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu trung bình của Hà Lan trong năm 2018 là 1.184 tấn/tháng với lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 6 với 1.566 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Hà Lan lên đến 66,5 triệu USD, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Hà Lan là 4.608 USD/tấn đối với tiêu hạt và 4.822 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy nhập khẩu Hồ tiêu của Hà Lan có xu hương tăng với tổng lượng nhập khẩu đạt 15.196 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 65% tương đương 9.856 tấn và tiêu xay chiếm 35% tương đương 5.340 tấn. Do đó, ghi nhận mức tăng 7% so với năm 2018. Trung bình Hà Lan đã nhập khẩu 1.266 tấn/tháng với số lượng nhập khẩu cao nhất ghi nhận vào tháng 4 với 1.668 tấn. Mặc dù tăng về lượng nhưng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Hà Lan giảm 15% với tổng giá trị là 56,4 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Hà Lan là 3.539 USD/tấn đối với tiêu hạt và 4.039 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt 23% và 16% so với năm 2018.

Tính đến tháng 5/2020, lượng Hồ tiêu nhập khẩu của Hà Lan giảm 18% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng số lượng là 5.247 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 61% tương đương 3.202 tấn và tiêu xay chiếm 39% tương đương 2.045 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Hà Lan trong 5 tháng 2020 là 19,9 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu là 3.787 USD/tấn đối với tiêu hạt và 3.802 USD/tấn đối tới tiêu xay.

Trong 5 tháng 2020, 5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu cho Hà Lan là Việt Nam với 2.659 tấn (giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019), Brazil với 978 tấn (giảm 48%), Indonesia với 649 tấn (giảm 1%), Tây Ban Nha với 270 tấn (tăng 18%) và Ấn Độ với 185 tấn (giảm 30%). Nhập khẩu Hồ tiêu từ các quốc gia sản xuất giảm có thể là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến nền kinh tế cũng như nhập khẩu của Hà Lan.

https://nltimes.nl/2020/08/17/dutch-economy-expected-grow-next-year-covid-19-effects-linger

Theo IPC